„Wraz z lawinowym przyrostem liczby urządzeń przenośnych podłączonych do sieci korporacyjnych, firmy muszą uczynić kwestię zarządzania urządzeniami klienckimi swoim priorytetem (...) Wprowadzamy zarządzanie systemami w nowy wymiar poprzez zapewnienie klientom wszechstronnego, prostego do wdrażania rozwiązania zarządzania, obsługującego od setek do tysięcy komputerów i urządzeń przenośnych, co pomaga działom IT znacznie obniżyć koszty." - stwierdził David Kloba, wiceprezes i dyrektor generalny Endpoint Systems Management w Dell.

Bezpieczne zarządzanie systemami i urządzeniami każdego typu za pomocą urządzenia Dell KACE

Dell KACE K1000 wspiera klientów w procesie pokonywania głównych problemów wynikających z gwałtownego wzrostu liczby urządzeń oraz ich typów podłączonych do sieci firmowych. Dzięki Dell KACE użytkownicy mogą pokonać problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zachowaniem zgodności licencji, przy jednoczesnym zastępowaniu rozwiązań wielopunktowych lub procesów ręcznych jednym urządzeniem, które automatyzuje i integruje kluczowe funkcjonalności zarządzania systemami.

Korzyści, jakie daje nowy Dell KACE K1000:

  • Obsługa Chromebook’ów w znacznym stopniu upraszcza codzienne zarządzanie administrowaniem, bezpieczeństwem i urządzeniami opartymi o system Chrome OS.
  • Bezagentowe zarządzanie systemem Windows daje firmom możliwość prostego zarządzania sprzętem i oprogramowaniem serwera bez konieczności rozwiązywania problemów typowych dla systemów opartych na agentach.
  • Zintegrowane monitorowanie dziennika serwera oferuje większy stopień nadzoru bez konieczności przeprowadzania intensywnych szkoleń, czy korzystania z wiedzy eksperckiej.
  • Większa przejrzystość systemu, uzyskana dzięki usprawnionej technologii bezagentowej, za pomocą jednej konsoli dostarcza przydatnych w działaniu informacji z szerokiego spektrum urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, projektory, rutery i przełączniki sieciowe.

 

Dell KACE K1000 usprawnia także zarządzanie poprawkami z raportowaniem w czasie rzeczywistym i raportowaniem postępu instalacji. Dodatkowe usprawnienia obejmują lepsze rozwiązania oprogramowania stanowiska pomocy, wyższy stopień integracji z Dell Enterprise Mobility Management poprzez pojedyncze logowanie, oraz rozszerzenia oprogramowania zarządzania zasobami zwiększające liczbę obsługiwanych typów licencji, jak również obsługujące magazyn aplikacji zainstalowanych w ramach Microsoft App-V.

kbox-family-diagram-06-01-10